Folliküler Lenfoma-Tedavi Stratejileri ve Yeni Ajanlar

Öğrenim Hedefi

Bu modülde, Hodgkin dışı lenfomalarda güncellenmiş WHO sınıflaması hakkında bilgi verilmesi heseflenmiştir.