Hakkında

Hematoloji alanında çalışan sağlık profesyonellerinin sürekli mesleki gelişim süreçlerine katkıda bulunmak ve hematoloji alanında Türkçe referans kaynak oluşturmak amacıyla yapılandırılmış bir Elektronik Öğrenme (e-Öğrenme) Platformu’dur. Konunun uzmanları tarafından hazırlanmış sunum ve videolar ile konuların detaylı irdelenmesi hedeflenmiş, soru ve yorumlar ile eğitmen ile katılımcının iletişimde olması sağlanmıştır. Yeni konular ve modüller ile içeriği sürekli yenilenecek, güncel konular ile katılımcıların bilgilerinin güncel tutulması sağlanacaktır .

Ayrıca olgu simülasyonları ile nadir ya da sık rastlanan olguların irdelenmesi sağlanacak, zor olguların yönetilmesine katkı sağlayacaktır.

Toplantı sunumları ile güncel konuların katılımcılara hızla iletilmesi sağlanacaktır.

Hematoloji Akademisi (www.hematolojiakademisi.com), hematoloji uzman ve uzmanlık öğrencilerinin kendilerine uygun ortam ve zamanda eğitimlere, toplantı sunumlarına ve olgulara bir online eğitim platformu (elektronik öğrenme) aracılığı ile uzaktan erişmesini sağlayarak mesleki gelişim süreçlerine katkıda bulunmayı ve gelişimin sürekli olmasını hedeflemiş bir uzaktan eğitim projesidir.