Akut Lenfoblastik Lösemi: Güncel Yaklaşım

Hazırlayan

Dr. Şehmus Ertop
Modüle Giriş
Akut Promiyelositik Lösemi (APL) Tanı ve Tedavisi

Hazırlayan

Dr. Pervin Topçuoğlu
Modüle Giriş
ALL'de Yeni Tedavi Seçenekleri

Hazırlayan

Dr. Tuba Hacıbekiroğlu
Modüle Giriş
AYA ALL Tedavisi

Hazırlayan

Dr. Elif Birtaş Ateşoğlu
Modüle Giriş
Folliküler Lenfoma-Tedavi Stratejileri ve Yeni Ajanlar

Hazırlayan

Dr. Nil Güler
Modüle Giriş
Lenfomalarda Hücresel Tedaviler

Hazırlayan

Dr. Ali Ünal
Modüle Giriş
Standart/Yüksek Riskli ALL'de Tedavi

Hazırlayan

Dr. Özgür Mehtap
Modüle Giriş
Yaşlı ALL Tedavisi

Hazırlayan

Dr. Pınar Tarkun
Modüle Giriş