Akut Lenfoblastik Lösemi: Güncel Yaklaşım

Hazırlayan

Dr. Şehmus Ertop
Modüle Giriş
Akut Myeloid Lösemide Sınıflandırma

Hazırlayan

Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz
Modüle Giriş
ALL'de Yeni Tedavi Seçenekleri

Hazırlayan

Dr. Tuba Hacıbekiroğlu
Modüle Giriş
AML Modülü (AML Hakkında)

Hazırlayan

Dr. Mehmet Yılmaz
Modüle Giriş
AYA ALL Tedavisi

Hazırlayan

Dr. Elif Birtaş Ateşoğlu
Modüle Giriş
Hodgkin Dışı Lenfomalarda Güncellenmiş WHO Sınıflaması

Hazırlayan

Dr. Melek Ergin
Modüle Giriş
İFİ'de Antifungal Yaklaşımlar

Hazırlayan

Dr. Mehmet Ali Özcan
Modüle Giriş
KML'yi Anlamak

Hazırlayan

Dr. Birol Güvenç
Modüle Giriş
Konak İmmunolojisi ve Genetiği - İnvazif Fungal Enfeksiyonlarda Risk Faktörleri Tanımlanması

Hazırlayan

Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık
Modüle Giriş
Kronik Myeloid Lösemi Yönetiminde Karar Anları

Hazırlayan

Dr. Rıdvan Ali
Modüle Giriş
Kronik Myelositer Lösemi Tedavi Prensipleri

Hazırlayan

Dr. Şehmus Ertop
Modüle Giriş
Kronik Myelositer Lösemi(KML) Tedavisinde Hasta Uyumu

Hazırlayan

Dr. Mehmet Yılmaz
Modüle Giriş
Kronik Myelositer Lösemide Değişen Ne Var?

Hazırlayan

Dr. Ali Zahit Bolaman
Modüle Giriş
Lenfomalarda Hücresel Tedaviler

Hazırlayan

Dr. Ali Ünal
Modüle Giriş
MDS'de Yeni WHO Sınıflaması, Yeni Kavramlar, Klinik Tanı Zorlukları

Hazırlayan

Dr. Mustafa Çetiner
Modüle Giriş
Multipl Myeloma ve Böbrek

Hazırlayan

Dr. Ali Zahit Bolaman
Modüle Giriş
Oral Antifungal Tedavi: Kime Ne Zaman?

Hazırlayan

Dr. Güray Saydam
Modüle Giriş
Philadelphia (Ph) Pozitif ALL

Hazırlayan

Dr. Birgül Öneç
Modüle Giriş
Standart/Yüksek Riskli ALL'de Tedavi

Hazırlayan

Dr. Özgür Mehtap
Modüle Giriş
Yaşlı ALL Tedavisi

Hazırlayan

Dr. Pınar Tarkun
Modüle Giriş