EN YENİ MODÜLLER

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Hazırlayan

Dr. Bülent Antmen
Modüle Giriş
Kronik Lenfositer Lösemide Tedavi

Hazırlayan

Dr. Rıdvan Ali
Modüle Giriş
KLL Hastalarında Prognoza Etki Eden Faktörler

Hazırlayan

Dr. Mustafa Çetiner
Modüle Giriş
Periferik T Hücreli ve Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma

Hazırlayan

Dr. İbrahim Barışta
Modüle Giriş

YARARLI KAYNAKLAR