Hazırlayanlar

Akademik Destek ve Eğitim Merkezi (A.D.E.M)
Modüle Başla

Dergi Seçimi, Hangi Makale Hangi Dergiye?

Öğrenim Hedefi

Bu modülde; makalelerin hangi dergilere gönderilmesi gerektiği konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.