ALL Tedavisinde Güncel Klinik Uygulamalar

Öğrenim Hedefi

Bu modülde, akut lenfositik lösemi (ALL) tedavisinde sub tipler ve diğer prognostik faktörler dikkate alınarak güncel klinik uygulamalar konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.