KLL'de Yeni Tedavi Paradigması

Öğrenim Hedefi

Bu modülde, kronik lenfositer lösemide yeni tedavi paradigmalarının tartışılması hedeflenmiştir.