Oral Antifungal Tedavi: Kime Ne Zaman?

Öğrenim Hedefi

Bu modülde, hematolojik malignitesi olan hastalarda oral anti fungal tedavinin hangi hastaya ve ne zaman verilebileceği konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.