Primer Merkezi Sinir Sistemi Lenfoması

Hazırlayanlar

 • Dr. Mehmet Yılmaz


  Kurumu:
  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı


  Özgeçmiş:

  Gaziantep’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu.  1995 yılında Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde; İç hastalıkları ve Hematoloji Uzmanlık eğitimlerine başladı. Hematoloji uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra 2003 yılında Gaziantep Kamu Hastaneler Birliği Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 yıl süre ile hematolog olarak çalıştı. 2004 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Hematoloji bilim dalını kurdu. 2007 yılında 3 ay süre ile Hollanda’da Leiden Medical Center’da kök hücre ve terapötik aferez konularında çalıştı. 2007 yılında doçent ünvanı aldı. 2008-2009 yılları arasında Erciyes Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim dalı kemik iliği nakil ünitesinde kemik iliği nakli eğitimi aldı. Gaziantep Tıp Fakültesi’nde Eylül 2009 yılında kurulan kemik iliği nakil merkezinin kuruluşunda yardımcı sorumlu hekim olarak görev almış olup halen bu görevini sürdürmektedir.  Mart 2010 yılında terapötik aferez yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi üzerine Ekim 2010 yılında Gaziantep’te Terapötik aferez merkezini kurdu ve bu ünitenin sorumlu hekimi olarak görevini sürdürmektedir. Flow sitometri ünitesinde danışman hekim olarak hizmet vermektedir. 2013 yılında profesör ünvanını aldı. 10 uluslararası klinik araştırma projesinde görev yapmıştır. Uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 43 yayını ve 38 bildirisi bulunmaktadır. Ulusal düzeyde yayınlanmış 24 yayını ve 90 bildirisi bulunmaktadır. Ulusal düzeyde ve tıp alanında alınmış 8 ödülü bulunmaktadır. Hematoloji Uzmanlık Derneği ve Deneysel Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca Türk Hematoloji Derneği, Aferez derneği, Avrupa Hematoloji Derneği Gaziantep Hemofili Derneği ve Gaziantep Talasemi Derneği üyesidir. Evli ve 2 çocukludur.

  Gaziantep Hematoloji bilim dalı Gaziantep şehir nüfusu 2 milyon olmakla birlikte çevre şehirler ve Suriyeli mültecilerle birlikte yaklaşık 4-5 milyon nüfusa hizmet vermektedir. Gaziantep Üniversitesi yaklaşık 950 civarında yatak kapasitesi bulunmaktadır. Karaciğer ve böbrek nakil işlemleri gerçekleştirilmektedir. Tüm bilim dallarında günümüzdeki modern tıp hizmetleri sunulmaktadır.  Hematoloji alt yapısını destekleyen, mikrobiyoloji, patoloji, biyokimya ve genetik laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda konvansiyonel ve genetik ilişkili tüm tetkikler yapılmaktadır. Hematoloji servisi 33 yataktan oluşmaktadır. Aylık ortalama 2000 hastaya hizmet sunulmaktadır. Ünitede 3 poliklinik ile hasta hizmeti verilmektedir.  Bu polikliniklerde günde 70-80 hasta görülmektedir. Ayrıca çok sayıda uluslar arası klinik araştırmaya dahil olunmuş durumdadır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı 6 KİT yatağı bulunmaktadır. Yılda otolog ve allojenik toplam 70 civarında hastaya nakil yapılmaktadır. Uygun bir alt yapı geliştirildiği takdirde bu sayı rahatlıkla arttırılabilir. 12 saat süreyle hizmet veren bir ayaktan kemoterapi ünitesi bulunmakta olup günde 50 hastaya çeşitli ayaktan tedavi hizmeti sunulmaktadır. Halen Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim dalında görevine devam etmektedir.