AML Modülü (AML Hakkında)

Öğrenim Hedefi

Bu modülde; Akut Miyeloid Lösemi (AML) hastalığının tarihçesi, tanı ve tedavisi konusunda genel bilgi verilmesi hedeflenmiştir.