EN YENİ MODÜLLER

Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri (PNH)

Hazırlayan

Dr. Mehmet Yılmaz
Modüle Giriş
ALL Tedavisinde Güncel Klinik Uygulamalar

Hazırlayan

Dr. İhsan Karadoğan
Modüle Giriş
Kronik Myeloid Lösemide Güncel Tedavi Yaklaşımları

Hazırlayan

Dr. İbrahim C. Haznedaroğlu
Modüle Giriş
Fungal Enfeksiyonlarda Değişen Epidemiyoloji

Hazırlayan

Dr. Beyza Ener
Modüle Giriş

YARARLI KAYNAKLAR