Dr. Birol Güvenç

Kurumu:
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı


Özgeçmiş: