Dr. İbrahim Barışta

Kurumu:
Hacettepe Tıp Fakültesi


Özgeçmiş:

Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Lisesi’nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1984’te bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 1990’da ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Ünitesi’nde yandal uzmanlık eğitimini 1993’te tamamladı. 1993’te doçent, 2001’de profesör oldu. 2000-2001’de oniki ay süreyle ABD’de Houston, Texas’taki M. D. Anderson Kanser Merkezi’nde lenfoma tedavisi konusunda çalıştı. 1997-1998 akademik yılında Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü’nü aldı. Hodgkin hastalığı ve Non-Hodgkin lenfoma tedavileri ile ilgilenmektedir.