Dr. Rıdvan Ali

Kurumu:
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi


Özgeçmiş:

ÖĞRENİM  DURUMU
   
1982 - Yüksek  Lisans - İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
1990 - Tıpta Uzmanlık - Uludağ Ü.Tıp  Fakültesi İç Hastalıkları
1995 - Yandal Uzmanlığı - Uludağ Ü.Tıp  Fakültesi İç Hastalıkları ABD - Hematoloji Bilim Dalı
1997 - Doçent Ünvanı - YÖK Jürisi, İstanbul Ü. Tıp Fakültesi
 
   
   
BİLDİĞİ YABANCI DİL:
İngilizce
 
   
AKADEMİK ve İDARİ GÖREVLERİ:
- Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
- U.ÜT:F. Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Özürlüler Kurulu Başkanlığı
- İç Hastalıkları ABD Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığı
 
ÜYESİ OLDUĞU ULUSAL ve ULUSLARARASI KURULUŞLAR:  
 
- Türk Tabipler Birliği ( Bursa Tabip Odası )  
- Türk Hematoloji Derneği  
- Türk Aferez Derneği   
- The American Society of Hematology  
- European Hematology Association