Kronik Myeloid Lösemi Yönetiminde Karar Anları

Hazırlayanlar

 • Dr. Rıdvan Ali


  Kurumu:
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi


  Özgeçmiş:

  ÖĞRENİM  DURUMU
     
  1982 - Yüksek  Lisans - İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  1990 - Tıpta Uzmanlık - Uludağ Ü.Tıp  Fakültesi İç Hastalıkları
  1995 - Yandal Uzmanlığı - Uludağ Ü.Tıp  Fakültesi İç Hastalıkları ABD - Hematoloji Bilim Dalı
  1997 - Doçent Ünvanı - YÖK Jürisi, İstanbul Ü. Tıp Fakültesi
   
     
     
  BİLDİĞİ YABANCI DİL:
  İngilizce
   
     
  AKADEMİK ve İDARİ GÖREVLERİ:
  - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
  - U.ÜT:F. Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Özürlüler Kurulu Başkanlığı
  - İç Hastalıkları ABD Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığı
   
  ÜYESİ OLDUĞU ULUSAL ve ULUSLARARASI KURULUŞLAR:  
   
  - Türk Tabipler Birliği ( Bursa Tabip Odası )  
  - Türk Hematoloji Derneği  
  - Türk Aferez Derneği   
  - The American Society of Hematology  
  - European Hematology Association