İndiksiyon Tedavisi

Cytarabine + Daunorubicin (7+3 )
Cytarabine (Ara-C) 100 mg/m2/d civi d1-7
Daunorubicin 45-60 mg/m2/d iv d1-3

Cytarabine + Idarubicin (7+3 )
Cytarabine (Ara-C) 100 mg/m2/d civi d1-7
Idarubicin 12 mg/m2/d iv d1-3.

Lestaurtinib (CEP701) (yaşlı hastalarda)

60-80 mg po bid
 
Decitabine + Valproic acid (yaşlı hastalarda)
Decitabine 15 mg/m2 iv over 1 h qd d1-10
Valproic acid 50 mg/kg po qd d1-10
Q4w